*9 - آیا هر امتیاز به معنای یک IP بازدید می باشد؟خیر

آیا هر امتیاز به معنای یک IP بازدید می باشد ؟ خیر
هر امتیاز به معنای یک بازدید از سایت شما می باشد و کاربران سایت ما محدود هستند و فقط مقدار بازدید آمارگیر سایت شما را افزایش میدهد و قسمت بازدید کننده به تعداد محدودی افزایش می یابد .
همچنین بازدید ها به طور مستقیم درفروش محصول سایت شما تاثیری ندارد و فقط برای کاهش رتبه الکسا و موتور های جستجو می باشد .