4- ارتقا سطح کاربری چیست ؟

کاربر گرامی اگر شما سطح کاربری خود را ارتقا دهید امتیاز دریافتی شما از هر بازدید بیشتر می شود که در پنل کاربری شما جزییات موجود می باشد .