5- منظور از افزایش بازدید چیست؟

آیا واقعا بازدید کنندگان سایت بالا می رود؟
آیا واقعا بابت هزار امتیاز هزار نفر از سایت ما دیدن میکنند؟
منظور از افزایش بازدید بالا بردن بازدید سایت شما می باشد یعنی اگر آمارگیر سایت خود را نگاه کنید قسمت بازدید امروز به همان اندازه که از سایت شما بازدید شده(در بخش مدیریت سایت) افزایش می یابد
اما قسمت بازدید کنندگان آمار گیر به تعداد محدودی افزایش می یابد چرا که کاربران 24 آی پی محدود هستند و مانند خود شما از سایت دیگر کاربران بازدید انجام میدهند
پس لطفا معنی بازدید و بازدید کننده را اشتباه نگیرید
چرا که بازدید